Digital eksamen - Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune

Dette er en felles portal for deg som skal ta eksamen i Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

Last ned svarmal (Word-dokument):
Logg inn for å ta eksamen: https://kandidat.udir.no/


Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune har lagt til rette for at du kan bruke noen nettressurser som hjelpemiddel under eksamen.
Disse vil være begrenset til å gjelde oppslag. Du vil ikke ha mulighet til å bruke de som kommunikasjonshjelpemiddel.
Husk at det kan være funksjoner som ikke virker gjennom denne løsningen, eksempel video, søk, pålogging, osv.

Generell informasjon om digital eksamen (udir)

Lokale nettressurser

Tilgang og lisens til lokale hjelpemidler kan variere fra skole til skole.


Felles nasjonale nettressurser

B

Baakoeh – sørsamisk ordbok
Bane NOR – operativt regelverk
Bane NOR – teknisk regelverk
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene

D

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Distriktssenteret

F

Felleskatalogen/Veterinærkatalogen
Forskning.no
Forsvarets forskningsinstitutt
Folkehelseinstituttet

G

GeoGebra

H

Helsedirektoratet

I

Innovasjon Norge
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok
Islex – islandsk ordbok
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

K

Kildekompasset

L

Landbruksdirektoratet
LEXIN – ordbok for flere språk
Le Robert – fransk ordbok
Lovdata

M

Mattilsynet
Min stemme – Eidsvoll 1814
Miljodirektoratet
Merriam Webster engelsk ordbok

N

NDLA
NRK Skole – Musikkparken
Nobels fredssenter
NUPI skoleversjon
Norges Lastebileierforbund – ordliste
NVE - Norges vassdrags og energidirektorat

O

Ordbokene.no

P

Power Thesaurus – engelsk ordbok
PST – Politiets sikkerhetstjeneste

R

Real Academia Española – spansk ordbok
Regjeringen

S

Sanakirja – finsk ordbok
Sametinget
Sanit – nordsamisk ordbok
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen – yrkestransport
Statistisk sentralbyrå
Store norske leksikon
Stortinget
Språkrådet

T

Tangorin – japansk ordbok
Tegnordboka

U

Utdanningsdirektoratet

V

VigoIKS Eksamen
Viten - Naturfagsenteret
Valgdirektoratet
Visit Norway (Norsk)
Visit Norway (Engelsk)

W

W3Schools - webutvikling
WordReference – ordbok for flere språk