Digital eksamen - Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune

Dette er en felles portal for deg som skal ta eksamen i Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

Last ned svarmal (Word-dokument):
Logg inn for å ta eksamen: https://kandidat.udir.no/


Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune har lagt til rette for at du kan bruke noen nettressurser som hjelpemiddel under eksamen.
Disse vil være begrenset til å gjelde oppslag. Du vil ikke ha mulighet til å bruke de som kommunikasjonshjelpemiddel.
Husk at det kan være funksjoner som ikke virker gjennom denne løsningen, eksempel video, søk, pålogging, osv.

Generell informasjon om digital eksamen (udir)

Felles nasjonale nettressurser


B

Baakoeh – sørsamisk ordbok
Bane NOR – operativt regelverk
Bane NOR – teknisk regelverk
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene

D

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Distriktssenteret

F

Felleskatalogen/Veterinærkatalogen
Forskning.no
Forsvarets forskningsinstitutt
Folkehelseinstituttet

G

GeoGebra

H

Helsedirektoratet

I

Innovasjon Norge
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok
Islex – islandsk ordbok
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

K

Kildekompasset

L

Landbruksdirektoratet
LEXIN – ordbok for flere språk
Le Robert – fransk ordbok
Lovdata

M

Mattilsynet
Min stemme – Eidsvoll 1814
Miljodirektoratet
Merriam Webster engelsk ordbok

N

NDLA
NRK Skole – Musikkparken
Nobels fredssenter
NUPI skoleversjon
Norges Lastebileierforbund – ordliste
NVE - Norges vassdrags og energidirektorat

O

Ordbokene.no

P

Power Thesaurus – engelsk ordbok
PST – Politiets sikkerhetstjeneste

R

Real Academia Española – spansk ordbok
Regjeringen

S

Sanakirja – finsk ordbok
Sametinget
Sanit – nordsamisk ordbok
Sjøfartsdirektoratet
Statens vegvesen – yrkestransport
Statistisk sentralbyrå
Store norske leksikon
Stortinget
Språkrådet

T

Tangorin – japansk ordbok
Tegnordboka

U

Utdanningsdirektoratet

V

VigoIKS Eksamen
Viten - Naturfagsenteret
Valgdirektoratet
Visit Norway (Norsk)
Visit Norway (Engelsk)

W

W3Schools - webutvikling
WordReference – ordbok for flere språk